DOKUMENTY

DOKUMENTYPolityka prywatności

 • Polityka prywatności określa zakres oraz sposób przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług za pomocą serwisu epromtech.pl, zwanego dalej Administratorem.
 • Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest Sebastian Madrak Epromtech z siedzibą w Mysłowicach (41-400), przy ul. Kościelniaka 18c.
 • Podanie danych jest dobrowolne.
 • Administrator serwisu oświadcza, iż powierzone dane będą przetwarzane przez Aministratora wyłącznie w poniższych celach:
  • do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie Serwisu”
  • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe
  • będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności wymogami przewidzianymi ustawą o ochronie danych osobowych;
  • nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w wykonaniu obowiązku określonego przepisami prawa,
  • będą zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich, a ze strony Administratora dostęp do nich ma tylko Administrator.
  • dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności
 • Korzystanie z określonych funkcji serwisu wymaga dokonania rejestracji. System rejestracji i logowania ma na celu ochronę prywatności każdego usługobiorcy. Rejestracja jest dobrowolna. W celu rejestracji Administrator może wymagać podania danych osobowych takich jak:
  • miejscowość zamieszkania,
  • adres poczty e-mail.
 • Podczas rejestracji usługobiorca obiera w sposób dowolny spośród dostępnych nazwę identyfikacyjną (login) oraz hasło dostępowe, które jest szyfrowane. Dane te łącznie służą identyfikacji podmiotu korzystającego z serwisu oraz uniemożliwiają dostęp do danych osobowych osobom nieuprawnionym i przypadkowym. Hasło dostępowe można zmienić w dowolnym czasie.
 • Każdy, kogo dotyczą przetwarzane dane może je edytować oraz usunąć ze zbioru Administratora w każdym czasie.
 • Poza powyższymi danymi, w sposób automatyczny zbierane mogą być:
  • informacje dotyczące sposobu korzystania z serwisu,
  • adres IP,
  • dane dotyczące przeglądarki,
  • datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach internetowych,

 

Reklama